Villkor

Allmänt

Garageforsaljning.com tillhandahåller second-hand-produkter via Internet till kunder i Sverige, Europa och övriga världsdelar. "Kund" kan vara privatperson, förening, företag eller organisation. Ansvarig beställare måste vara en fysiskt person även om Kund är annat än privatperson. Försäljning sker via webbplatsen garageforsaljning.com. Genom att slutföra en beställning accepterar Kund dessa villkor samt, i förekommande fall personuppgiftsbehandling.

Priser och avgifter

Aktuella priser (inklusive och exklusive moms, 25, 12 eller 6%, beroende på produktens art) framgår på garageforsaljning.com och specificeras vid beställning. Garageforsaljning.com förbehåller sig rätten att ändra priser och avgifter utan föregående avisering. Fraktavgift och andra avgifter kan komma att läggas till vid beställning om så är applicerbart. Alla aktuella avgifter framgår vid beställningstillfället och i bekräftelsen som skickas via epost. Betalning sker i enlighet med de villkor som gäller för valt betalningssätt. Alla priser på garageforsaljning.com är ursprungligen satta i svenska kronor (SEK). Om Kund valt annan valuta görs en automatisk omräkning till denna valuta baserad på dagsaktuell växlingskurs från Europeiska Centralbanken (ECB). Avgifter för växling tillkommer då och sker i Kunds bank eller hos aktuellt betalningsföretag beroende på betalsätt.

Frakt

Kostnad för frakt estimeras normalt utifrån varornas vikt, men speciella kostnadsgränser kan förekomma. T ex kan en minsta fraktkostnad sättas oberoende av vikten eller så kan frakten vara helt fri vid köp över ett visst belopp. Garageforsaljning.com kan ändra kostnader för frakt vid var tid. Dock är de fraktkostnader som registrerats vid beställningstillfället de som gäller även om generella fraktkostnader ändrats efter att beställningen lades. Alla kostnader och avgifter inklusive frakt och moms framgår vid beställningstillfället innan beställningen skickas.

Beställning och avbeställning

Vid beställning måste beställarens namn, epost och telefon anges så att en personlig kontakt kan tas. Bindande avtal uppkommer när Kund slutför en beställning på garageforsaljning.com. När Kund har genomfört en beställning skickas den via epost till garageforsaljning.com och det sänds även en orderbekräftelse till den epost-adress som Kund angivit. Angivna priser och avgifter i beställningen är de som gäller även om generella avgifter ändrats av garageforsaljning.com efter att beställningen gjorts.

Leverans

Leverans anses gjord när Kunds beställning lämnar garageforsaljning.com. Leverans sker med DHL, PostNord, Posten eller annat motsvarande logistikföretag. Garageforsaljning.com ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid eventuell retur till garageforsaljning.com. Om Kund inte hämtar ut försändelse, inte tar emot försändelse eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter tar garageforsaljning.com ut en avgift som ersättning för frakt och omkostnader, för närvarande femhundra (500) kronor.

Reklamation

Om garageforsaljning.com levererat en felaktig produkt, eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera skriftligen till angiven adress på garageforsaljning.com som då hanterar reklamationen. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att felet eller bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Av reklamation ska framgå typ av fel. I förhållande till Kund som är privatperson kommer reklamationen att bedömas enligt konsumenttjänstlagen (1985:716).

Ändring av villkoren

Vid var tid gällande villkor framgår av garageforsaljning.com. Garageforsaljning.com har rätt att ändra villkoren på eget initiativ.

Personuppgiftsbehandling

Garageforsaljning.com och respektive betalningsföretag behandlar namn, epost, adress och andra uppgifter som Kund uppgivit vid registrering eller beställning. Vid fakturabetalning tillkommer även personnummer eller organisationsnummer. Garageforsaljning.com behandlar vidare uppgifter om Kunds beställning och köp. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med Kund, och att kunna erbjuda personliga erbjudanden till Kund via exempelvis e-post eller brev samt statistik och affärsutveckling. Personuppgifterna behandlas under den tid Kund har en relation med garageforsaljning.com samt under en tid därefter då Kund kan komma att återkomma med frågor och liknande avseende beställning eller leverans. Beställningar lagras för att i efterhand kunna kontrolleras t ex om tvist skulle uppkomma samt för att ge Kund tillfälle att se Kunds egna tidigare beställningar.

Cookies

En cookie är en liten textfil som besökt webbplats begär att få spara på Kunds dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner.  Utan cookies fungerar inte webbplatsen till 100% och på garageforsaljning.com används cookies som Kund måste tillåta för att kunna använda webbplatsen. Kund godkänner cookiehanteringen genom att besöka garageforsaljning.com.